perjantai 7. syyskuuta 2012

TAMKin kuulumisia Virroilta

TAMKin uudet opiskelijat, tuutorit ja henkilökunta olivat suurella joukolla mukana Virtain kaupungin eilen järjestämällä uusien opiskelijoiden vastaanotolla. Draamallisten menetelmien avulla tutustuttiin myös Virtain muiden oppilaitosten oppilaisiin.

Kulttuurialan koulutukseen liittyvästä uutisoinnista huolimatta hakijoita viestinnän koulutukseen Virrroille oli jälleen runsaasti, ensisijaisia 122 (3,05 ensisijaista hakijaa/ aloituspaikka) ja kaikkia hakijoita yhteensä 264 (6,6 hakijaa/ aloituspaikka). Valinta suoritettiin aiempien vuosien tapaan ennakkonäyttöjen ja pääsykokeiden perusteella. Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuu opiskelijoita kahdesta eri suuntautumisvaihtoehdosta: käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu sekä digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki. Viestinnän koulutusohjelmaan Virroille otettiin syksyllä 2012 viimeisen kerran opiskelijoita sisään.
Tällä hetkellä TAMKin Virtain toimipisteessä on yhteensä noin 300 opiskelijaa. Kahden jatkavan aikuistradenomiryhmän lisäksi Virroilla koulutetaan myös kahta agrologiryhmää yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Liiketalouden aikuiskoulutus alkaa muutaman vuoden tauon jälkeen syksyllä 2013. Aikuistradenomit opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin, joten koulutus on mahdollista suorittaa myös työn ohessa.
Ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä lähiympäristönsä kanssa. Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminta kattaa Tampereen keskusseudun ulkopuolella järjestettävän tarvelähtöisesti tuotetun tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumisopinnot, lisä- ja täydennyskoulutuksen, avoimen ammattikorkeakouluopetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyötä koskevaan Unipoli Tampere -sopimukseen. Eräs keskeinen maakuntakorkeakoulun tavoite on saada tamperelaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat tekemään opinnäytetöitään ja työharjoittelujaan seutukuntiin.
 
Virroilla kulttuurialan koulutuksessa on jo vuosia tehty töitä osuuskuntatoiminnan eteen. Oppilaitos on palkittu vuonna 2010 korkeakoulujen vuoden yrittäjyysteko -kilpailussa osuuskuntatyöstä valtakunnallisella tunnustuksella. Tällä hetkellä Virroilla toimii kaksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuuskuntaa MediataideM ja MusicActive. Näkyvimmin osuuskuntatoiminta tulee esille yhteistyössä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa lähetettävän paikallistelevision kautta. Myös Wirtaus- ja Mayday -tapahtumat ovat jo useana keväänä tuoneet tuntuvan lisän Virtain musiikkitarjontaan. Perinteeksi muodostunut Virtain yhteinen joulu sai alkunsa ammattikorkeakoulun aloitteesta. Lisäksi opiskelijaosuuskunnat tekevät muun muassa yritysvideoita ja mainoksia, tapahtumien äänentoistoa, videokoulutusta sekä opinnäytetöitä paikallisille yrityksille.
 
Illan musiikista vastasivat tällä kertaa lukion tytöt, kuvassa Retriikka Koivunen ja Eija Länsiaho.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti